Sigtuna kommun inleder i höst ett nytt samarbete med Knivsta kommun kring modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Sigtuna kommun har haft ett vikande elevunderlag och var i behov av fler elever.

– För att kunna ha kvar våra 50 lärare behöver vi ha ett konstant elevunderlag. Om vi inte fått Knivstas elever hade vi fått skära ner, säger Zandra Lindqvist, utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Nu kan i stället flera Sigtunalärare få utökad tjänst. Fler får då också möjlighet att ta del av kompetensutvecklingen.

– Närmast ska fler utbildas i grundläggande läs- och skrivinlärning. Det nya samarbetet innebär att kompetensen och kvalitén höjs, säger Zandra Lindqvist.