Transportstyrelsen har tidigare nekat mannen i hans ansökan om förhandsbesked för taxiförarlegitimation. Efter överklagande har nu förvaltningsrätten granskat ärendet och kommit till samma slutsats. Personen har avtjänat ett mångårigt fängelsestraff efter att ha dömts för mord. Han är även dömd för misshandel och brott mot knivlagen. Förvaltningsrätten skriver i sin dom att "med beaktande av de höga krav som ställs på taxiförares lämplighet, anser förvaltningsrätten, trots att brottsligheten ligger relativt långt tillbaka i tiden, att kravet på laglydnad inte kan anses vara uppfylld."