- Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

Det var på torsdagskvällen som det stora underskottet kom till kommunledningens kännedom. Individ- och familjeomsorgsnämndens budget för 2017 var 118 miljoner kronor.

- Det här är såklart allvarligt och vi har påbörjat en utredning kring hur det kunnat bli så fel, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun i ett pressmeddelande.

- Att nämnder vid bokslut rapporterar ett under- eller överskott som inte helt och håller stämmer överens med kalkylen är inget konstigt. Det kan till exempel ha kommit oförutsedda utgifter eller vara beräkningar som av olika anledningar blivit fel på grund av omständigheter som inte gått att förutse. Men när det är en så här stor missbedömning som 25 miljoner kronor, då är det allvarligt, säger Germund Jonsson.