Bakgrunden ska ha varit att de anställda tyckte det var jobbigt att byta den boendes inkontinensskydd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar nu boendet och skriver i sitt beslut att huvudmannen inte har efterlevt principerna om frivillighet och självbestämmande.

Inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas i dagsläget, men beslutet kanske kommer följas upp med ytterligare inspektioner framöver.