Ett par från Märsta nekas bostadsbidrag. Detta trots att Försäkringskassan konstaterat att paret har ett underskott i sin privatekonomi på minst 10 000 kronor per månad och inte heller fått något försörjningsstöd från kommunen. Försäkringskassans slutsats är att paret haft oredovisade inkomster och förvaltningsrätten går på samma linje och menar att det är uppenbart att de inte behöver det bostadsbidrag de ansökt om.