Märstakvinnan hade överklagat ett tidigare beslut i trafiknämnden. Men förvaltningsrätten går på nämndens linje. Märstakvinnan har i sin överklagan påtalat att hon har drygt 500 meter från bostaden till närmaste hållplats, en sträcka som även innebär 24 trappsteg med rollator. "Trappor och backar i området utgör inte grund för att beviljas färdtjänst", skrev trafiknämnden i sitt avslag.