Vid sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Komfast i uppdrag att anpassa den sedan i somras stängda konsthallen till en träffpunkt för seniorer. Kostnaden för att anpassa lokalerna till ändamålet beräknas kosta 1,9 miljoner kronor. Då är ombyggnation, iordningställande och inredning.

Träffpunkten för seniorer ska enligt direktivet vara klart för öppning senast 1 januari 2019.

Beslutet att stänga Konsthall Märsta, som invigdes så sent som 2014, fattades av regnbågskoalitionen som nu styr Sigtuna kommun. Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) har tidigare sagt att om Socialdemokraterna kommer till makten igen ska konsthallen öppnas igen. Träffpunkten för seniorer vill S ha i en byggnad intill.