Utvecklingsenhetens uppgift är att se över och effektivisera verksamheterna, något som inte gjorts inom organisationen på 15-20 år, enligt kommunalrådet Olov Holst (M).

– Det är en helt ny enhet som ska se till att invånarna ska få maximalt av sina skattepengar genom att få så bra service och tjänster som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

Utvecklingsenheten jobbar för fullt men är fortfarande under uppbyggnad. Idag har den tre anställda som är direkt involverade i arbetet – kommunens ekonomichef och två konsulter. Deras förslag för effektiviseringen ska presenteras i början av april.

– 2,8 miljoner kronor är budgeterat för enhetens arbete under 2018, men deras arbete beräknas spara kommunen 10-20 miljoner kronor i kostnader bara i år.