I ett pressmeddelande påminner Sigtuna kommun om att från 1 januari införs sanktionsavgifter för den som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet hos kommunen. Sanktionsavgifterna kan variera mellan 2 500 kronor ända upp till 75 000 kronor, enligt den nya livsmedelslagen.

Registrering kan göras på Sigtuna kommuns hemsida.

– Den här nya lagstiftningen med sanktionsavgifter som beslutats av riksdag och regering syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga i att äta den mat som serveras på skolor, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger Magdalena Alehagen, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Sigtuna kommun, i pressmeddelandet.

Allvarliga brott – som att livsmedel produceras, hanteras eller marknadsförs på ett sätt som kan orsaka fara för människors liv och hälsa – kan ge fängelsestraff på upp till två år.

Varje år kontrollerar miljö- och hälsoskyddsinspektörer omkring 420 olika verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen. De ser bland annat till så att livsmedel förvaras i rätt temperatur, att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med maten har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. De tittar även på skadedjursbekämpning och vattenkvalitet.