Hennes inriktning är på krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

– Det är jätteviktigt att vi har en robust infrastruktur och ett civilsamhälle som kan fungera vid stora samhällsstörningar som exempelvis cyberattacker, stora elbortfall eller störningar vid viktiga trafikflöden, säger hon i ett pressmeddelande.

I april i år trädde en ny säkerhetslag i kraft. I de flesta av Sveriges 290 kommuner pågår därför ett stort arbete med att återuppta beredskapsplanering för civilt försvar. Dessutom ska kommunerna lämna in risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner för extraordinära händelser till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs även: Den här hjälpen får du på trygghetscenter

Läs även:Trygghetscentret utsatt för skadegörelse

Läs även:Få skyddsrum kontrolleras