Under onsdagskvällen möttes kommundelsrådet i Valsta för diskutera hur man kan öka tryggheten i området. Politiker, tjänstemän, brandmän samt representanter från 13 föreningar var på plats under det tre timmar långa mötet.

Det kom över 40 förslag om hur de 3 miljoner kronor, som kommunstyrelsen nyligen gav kommundelsrådet i Valsta, ska användas.

Bland förslagen finns sportplaner, betald nattvandring, kulturaktiviteter, en idrottsanläggning och samlingsplatser där man exempelvis kan spela schack. De som var med på mötet önskar också mer polisnärvaro.

– Det var allt från bättre belysning och väktare till mer växter i centrum och en hiphop-studio för unga bland förslagen, säger Helen Kavanagh Berglund, tjänsteman på Sigtuna kommun och en av deltagarna på mötet.

Kommundelsrådets ordförande Ali Wandi (S), som tidigare tog initiativ till att ta in medlemmar från föreningen Kris (Kriminellas revansch i samhället) för att vakta i Valsta centrum, berättar att Kris inte ens var med i diskussionerna denna gång.

– Ingen förening föreslog att vi skulle ta med Kris. Därför blev det inget sådant förslag. Jag vill att förslagen och åtgärderna om Valsta ska komma från Valstaborna, det vill säga genom föreningsmedlemmar som är med i rådet, och inte från politiker, säger Ali Wandi.

Oppositionen är nöjd med mötet.

– På mötet presenterade kommunens trygghetschef, Thomas Mileborn, ett antal förslag från kommunförvaltningen. Många av dessa fanns med i alliansgruppens budget som den S-ledda minoriteten tidigare sa nej till. Nu kan de komma att realiseras ändå vilket är positivt. Hur det ska finansieras, utöver de tre miljonerna, återstår dock att se, säger Mattias Askerson (M), en av politikerna i kommundelsrådet.

Som exempel nämnde han förslag om ordningsvakter, aktiviteter för alla främst för att locka fler vuxna, samt ett aktivt näringsliv även på kvällstid.

Men finns det då chans att förslagen blir verklighet?

– Då förvaltningen lägger fram förslagen uppfattar jag det som att våra förslag har vunnit gehör och jag hoppas att de realiseras, säger Mattias Askerson.

Ett problem som togs upp på mötet är brandlarmet som alltför ofta tjuter i Valsta centrum. Nyligen skrev Sigtunabygden om att det var problem med falsklarm, särskilt före sommaren, enligt uppgifter från Valsta centrums förvaltare.

Men enligt en anställd på ett företag i centrum så slår larmet igång varje helg även nu, samt vissa vardagar.

– Det kan låta för fullt från 20 minuter upp till 3 timmar i sträck. När jouren väl kommer då har jourpersonalen inte de rätta nycklarna för att kunna stänga av larmet och larmet fortsätter att tjuta. Det blir världens problem och vi tappar massor med gäster. All mat de har beställt slängs i soporna. Värst är att så fort larmet går så stängs alla fläktsystemen i verksamheten av och hela lokalen blir dimmig och det luktar, säger företagsägaren som tycker att de ändå kunde få ersättning för sin förlorade arbetsinkomst från fastighetsägaren.

Enligt Ali Wandi har Valsta centrums förvaltare Fondex AB svarat att de tittar på lösningar när det gäller brandlarmsproblemet.

Nästa gång Valsta kommundelsrå träffas igen under ett extrainsatt möte 16 januari. Då kommer beslut att fattas om vilka förslag som ska tas vidare. Sedan kommer kommunen att rekrytera en säkerhetssamordnare till Valsta, som kan stötta arbetet med att införa de trygghetsskapande åtgärderna.

Läs mer:

Brandlarm ignorerades

Tre miljoner för Valstas trygghet.

Ifrågasatt projekt

Kris-medlem åtalad för knarkbrott

Åtal mot Kris-medlem nedlagd

Kris engagerad i Valsta

Avloppslukt på biblioteket