Så här långt har omkring 350 personer besökt trygghetscentret, enligt statistik från Sigtuna kommun. I januari var siffran 53 personer, i februari 138 och i mars 151. Allt fler hittar till platsen där kommunens trygghets- och säkerhetspersonal, polisen, räddningstjänsten, budget- och skuldrådgivare samt tillståndshandläggare för alkohol och tobak sitter.

– Det har varit ett blandat gensvar. Vissa tycker att det är jättebra med trygghetscentret, medan vissa inte förstår syftet. Oavsett kommer det bli tydligare efterhand varför trygghetscentret finns till, säger Sigtuna kommuns trygghetschef Thomas Mileborn.

En sådan sak är att en avdelning för hittegods är på gång, så att medborgarna kan lämna in upphittade föremål här i stället för att åka till polisstationen i Sollentuna.

Artikelbild

| Sigtuna trygghetscenter i Märsta centrum.

– Det är något som vi dagsläget inte har möjlighet att ta emot. Vi vill gärna kunna göra det, men det är en dialog som förs med polisen, och de har sagt att de ska komma fram med ett pilotförslag innan sommaren, säger Thomas Mileborn.

I slutet på sommaren kommer även ett nytt stort digitalt trygghetsprojekt att dra i gång i Valsta, där trygghetscentret får en central roll som lednings- och sambandscentral. Det handlar om EST (effektiv samordning för trygghet), som är ett program framtaget av Örebro universitet och som har använts lyckosamt under två år i Sollentuna.

– Det handlar om att man gemensamt med fastighetsägare, näringsliv, vaktbolag, polis och olika kommunala funktioner jobbar för att få bort brott. Målet är att olika typer av händelser på exakta platser ska rapporteras in, som skadegörelse, klotter, inbrott, ungdomshäng och narkotikahandel. Rapporterna hamnar i ett digitalt system som gör att vi snabbt får en kartbild av hur det ser ut i olika områden och kan då få fram så kallade hotspots. Då får man en uppfattning om var vi har problemområden och kan sedan göra en orsaksanalys och därefter en gemensam insats, säger Thomas Mileborn som ser flera fördelar med metoden.

– Som det är nu så får vi kännedom om sådana här områden redan när problemen har rotat sig, och då blir det svårare att få bort dem. Men om vi upptäcker det precis när det är på gång är det lättare att få bort det.

Sigtuna kommun har köpt in det digitala systemet och kommer under sommaren att utbilda personal i det.

– När vi har fått ordning på Valsta kommer den här metoden att användas på ytterligare områden i kommunen, säger Thomas Mileborn.