I flera år har Sigtunabygdens Ryttarförening drömt om att bygga ett stall för att kunna bedriva sin verksamhet för funktionshindrade barn.

Anna Edin från Sigtunabygdens Ryttarförening berättar att redan idag har föreningen en sådan verksamhet tre förmiddagar per vecka i ridhuset på Helgestabodarnas Stuteri.

– Men barnen kan inte komma in i stallet på grund av att det är för trångt och inte anpassat.

Nu blir deras dröm en verklighet. Allmänna Arvsfonden har beviljat deras ansökan. De får ett bidrag på 2,5 miljoner kronor.

– Nu bygger vi ett stall med sex boxar, bred stallgång, skötselplatser och stor sadelkammare, allt anpassat för funktionshindrade. Boxgallren kommer att bli lägre och krubborna går att fälla ut, säger Anna Edin.

Med ett tillgänglighetsanpassat stall kan barn i rullstol också sköta om djuren och vara nära dem, enligt Anna.

Sigtuna kommun bidrar också med skenor och lyftanordning som tidigare använts i Ekilla simhall.

Det nya stallet är planerat att byggas i direkt anslutning till det befintliga vid Helgestabodarna.

– Stallet är förhoppningsvis klart före vintern om allt faller på plats, säger Anna Edin.