Äldre i kommunen som har hemtjänst två gånger om dagen tar i snitt emot 15 olika anställda från hemtjänsten på två veckor, visar nya siffror från Kolada.

– Ett snitt på 15 olika personer på två veckor är väldigt högt och gör att många med hemtjänst inte känner sig trygga. Har du inte förmåga att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem. Och kan du förklara så är det väldigt tröttsamt att behöva göra det gång på gång, säger Marta Szebehely, som forskat om äldreomsorgen sedan mitten av 80-talet, till nyhetsbyrån Sirén som har tagit fram statistiken från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Även Desiree Källqvist, chef för hemtjänsten i Sigtuna kommun, tycker att det är mycket med 15 olika personer på två veckor. Hon undrar om siffran stämmer.

Artikelbild

– Det låter väldigt mycket, man måste nästan gå in och titta på varje enskild person för att se hur det ser ut.

Desiree Källqvist känner till att brukare har klagat på att det har varit olika personal från gång till gång från hemtjänsten. Hon tror att upplevelsen av att det kommer många olika personer kan bero på att vissa har besök av både hemtjänstens undersköterskor och av sjuksköterskor som lägger om sår och delar ut medicin.

– Vi jobbar med kontinuiteten för brukarna hela tiden. Vi försöker göra så att man får sin kontaktperson så ofta det går, men ibland saknas det folk och då måste vi ringa in vikarier. Ibland saknar vikarierna körkort och då måste vi även stuva om i besöksschemat.

Desiree Källqvist har märkt att många av dem som bor hemma är mer sjuka idag än tidigare. Hemtjänsten har hand om både multisjuka och dementa personer som antingen har valt att bo hemma eller som väntar på ett boende. Förra året var väntetiden 34 dagar för att få en plats på ett boende i Sigtuna.

PRO i Sigtuna reagerar också på att det är många olika ansikten för den som har hemtjänst.

– Det har blivit en förbättring, förr var det ännu högre personalomsättning, men 15 olika personer på två veckor är fortfarande jättemycket, säger Ulrik Wallström, ordförande för PRO i Märsta.

Han pekar på att det är svårt för de äldre att komma ihåg alla ansikten när det är olika personal från dag till dag. Hemtjänsten har inget tak för hur många brukare man kan ha och om de får in många nya brukare måste de anställa mer personal. För att få fast anställning krävs det undersköterskeutbildning och helst körkort, och det är inte alltid lätt att hitta personal, berättar Desiree Källqvist.

När det gäller personalkontinuiteten i länet så ligger Upplands Väsby bäst till, där får den som har hemtjänst i snitt träffa åtta olika personer på två veckor. I Nykvarn är det högst personalgenomströmning med 20 personer på två veckor.