Sigtuna kommun tänker inte gå Ismet Karademir och Valsta vedugn och kolgrill till mötes. Det betyder att den plats som restaurangen står på idag ska omvandlas till parkeringsplatser. Det beslutet väntas kommunstyrelsen fatta vid sitt sammanträde den 20 november.

– Nu får de tre månader på sig. Sedan får de betala 600 000 kronor i vite per kvartal, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Sedan tio år driver Ismet Karademir verksamheten genom sitt företag Tre Vingar. Tidigare i år ansökte han om en ändring av detaljplanen, men nu säger alltså Sigtuna kommun nej och understryker på samma gång att man inte har för avsikt att vida ta några ytterligare åtgärder i ärendet. Ansökan stämmer inte överens med kommunens planer för Valsta centrum, slår tjänstemännen fast i en skrivelse.

I samband med sin ansökan om en förändring i detaljplanen gjorde Karademir en namninsamling där flera hundra personer skrev under för restaurangen ska få stå kvar. I ansökan skriver han att många kommuninvånare uppskattar restaurangen och att den får betraktas som etablerad då funnits i Valsta centrum i tio år.

Ismet Karademir gör klart att han tänker använda använda alla lagliga medel för att få stanna kvar på platsen.

– Vi kommer inte att ge upp så lätt, säger han.

Tidigare i år sa Sigtuna kommun också nej till Ismet Karademirs ansökan om en förlängning av det tillfälliga bygglovet för restaurangen. Ismet Karademir överklagade beslutet till länsstyrelsen, som gick på kommunens linje. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.