Bengt Larsson är aktiv inom Svenska kyrkan i Märsta pastorat. Han berättar att Svenska kyrkan hade bättre ekonomi på 1960- och 70-talet. Men nu är han orolig för utvecklingen – att antalet medlemmar som betalar avgiften minskar.

– Den stora minskningen beror på att 80 procent av medlemmarna är från den äldre generationen. Många dör och de ersätts inte med nya medlemmar, säger han.

Medlemskapet sker genom dopet, men allt färre väljer att döpa sina barn i kyrkan.

– Den unga generationen har också liten anknytning till kyrkan. När de unga som är döpta når upp i 20-årsåldern vill de spendera sina pengar på något roligare än kyrkan, och därför säger de upp medlemskapet, säger Bengt Larsson.

Märsta pastorats kyrkoherde Annika Liljebo är dock inte lika orolig. Hon ser möjligheten att utöka antalet medlemmar i det mångkulturella samhället – men det gäller att kommunicera bättre.

Enligt henne är det en trend att Svenska kyrkan har ett högre antal medlemmar på landsorten än centralförsamlingar där det bor många personer med utländsk bakgrund.

– Det är många som går på gudstjänster i Valsta till exempel, men där har Svenska kyrkan få medlemmar. Vi vill bli bättre på att kommunicera på olika språk hur man blir medlem, säger hon.

Svenska kyrkan har totalt cirka 5,9 miljoner medlemmar 2018 och totalt 3 908 kyrkobyggnader. Enligt kyrkans statistik 2018 har Märsta pastorat 14 393 medlemmar.

Läs även:

Upplagt för parkeringskaos

Ökar säkerheten i kyrkor

Blomplantor stjäls från gravar