Tillsammans med 71 andra kommuner i Sverige har Sigtuna sedan 2010 varit en certifierad Fairtrade City, men kanske inte så länge till.

– Det finns saker som vi tycker är problematiska med Fairtrade, och det är därför som vi har lyft frågan. Det gynnar inte alla fattiga, utan tvärtom stänger Fairtrade ute vissa fattiga lantbrukargrupperingar. Vi tycker även att det är osmakligt att Fairtrades bolag ägs till 50 procent av LO, som är en politiskt knuten fackförening. Det tycker inte vi att kommunens skattebetalare ska tvingas vara med i. Vi är också långt ifrån säkra på att Fairtrade verkligen ger mest effekt på det man vill uppnå, det vill säga rättvisemärkta produkter. Vi har tunga skäl att se över frågan, säger Olov Holst.

För att reda ut det hela beställde Sigtuna kommun en utredning om Fairtrade. En utredning som nu är klar.

Artikelbild

| Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion

– Uppdraget har varit att utreda om det finns andra sätt än att vara med i Fairtrade City för att stödja utsatta och fattiga lantbrukare, och det kom man fram till att det gör. Vi kan ju köpa rättvisemärkta produkter till kommunen utan att vara anslutna till Fairtrade, men där är inga beslut tagna ännu om vi ska fortsätta vara med eller gå ur, säger Holst.

29 november läggs förslag om ny budget när kommunfullmäktige håller nästa sammanträde. I budgeten kommer det att framgå om ett utträde blir av.

– Antingen röstar man för den budgeten eller mot den, säger Olov Holst.

Ann-Marie Johansson, som till vardags är pastor vid Sätunakyrkans ekumeniska församling, är av en annan åsikt. Hon har suttit med i styrgruppen för Fairtrade City i Sigtuna kommun.

– Jag tycker att det är dåligt om något som fungerar bra läggs ned. Det vore en förlust för Sigtuna kommun, säger hon och anser att odlarna i stort har gynnats och att utredningen fokuserar för mycket på avvikelser.

– Genom samarbetet med Fairtrade har odlarna fått stadigare och bättre inkomster. De har i högre grad kunnat hjälpa sig själva och bygga upp sina samhällen. Det har gynnat dem och deras familjer att de i högre grad har fått skäligt betalt. Är inte det till glädje också för oss? fortsätter hon.

Hur ser du på kritiken mot att LO är delägare till bolaget?

– De har aldrig tagit ut någon vinst, utan allt överskott har återinvesterats i Fairtraderörelsen.