Enligt Polisen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna kommer extra fokus att ligga på att jobba mot alkohol och droger i trafiken den här gången.

”Den som kör onykter utgör inte bara en fara för sig själv, utan även för sina medtrafikanter”, skriver polisområdet på sin Facebooksida.

Enligt statistik från Trafikverket omkom 253 personer i vägtrafiken 2017. 53 av dem som omkom var alkoholrelaterade olyckor. 40 personer omkom i narkotikarelaterade olyckor.

”Ansvaret ligger på alla! Allt från medborgare, anhöriga och vänner. Åk inte med en onykter förare, säg ifrån och gör vad du kan för att få dem att inte köra bil. Det minsta du kan göra är att ringa polisen när du vet eller misstänker att någon är påverkad av droger/alkohol och sitter bakom ratten” skriver polisområdet på sin Facebooksida.