Priset får de för att de värnar dricksvattnet och biologisk mångfald genom sitt deltagande i Oxunda vattensamverkan.

Samverkansgruppen arbetar exempelvis med rådgivning till lantbrukare och har anlagt dammar till hästägare så att läckage av gödsel i vattendragen motverkats.

Det var också tack vare samverkansgruppen som det upptäcktes att Oxundasjön hade extremt höga värden av miljögiftet PCB.

I Oxunda vattensamverkan ingår även Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Järfälla och Vallentuna kommuner. Oxundasjöns avrinningsområde hänger ihop med Mälarens vattenssystem och vattnet från Oxunda blir därför en del av det dricksvatten som tas från Mälaren.

LÄS MER HÄR: Gifterna kom hit tidigt

De varnar för oätlig fisk