Väntjänsten i Sigtuna har samlat ihop drygt 600 namn på personer som vill behålla de fyra boendevärdarna i Sigtuna kommun. Namnlistan ska lämnas över inför fullmäktigemötet under torsdagen.

– Vi har fått ett stort gensvar på vår namninsamling. Många anser att det är illa att man ska spara på äldre som inte orkar. Dessutom är socialtjänstlagen mycket tydlig i sin lagtext beträffande äldre människor "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lever Sigtuna kommun upp till detta kan man undra, säger Anita Ögren från Väntjänsten.

En annan namnunderskriftslista, som ger stöd för Kulturskolan, har hittills samlat drygt 700 namn.

Vanessa Pettersson Kuutti är elev och hon har gett sitt stöd.

– Det gör mig så fruktansvärt ledsen att tjänster dras in. Det rör sig om sex personer som är värdiga sina jobb, sex personer som har lärt mig att dansa, sjunga, spela instrument och teater i ensemble. Sex personer som har hjälpt mig och så många fler elever att tro på sig själva, säger Vanessa Pettersson.

Hon och hennes vänner kommer att vara med i Lärarförbundets demonstration utanför Kunskapens hus under torsdagen.

Läs även: Lärarförbundet kallar till protest

Läs även:Tjänster försvinner på kulturskolan

Läs även:"Utan boendevärd blir livet bara förvaring"