Initiativtagare till protestlistan, som har samlat över tusen namn, är eleven Kristóf Pampuk som i dag läser andra året på Arlandagymnasiet och som studerar till brandman på Bengtsgården i Rosersberg.

– Vi tycker inte att det här är någon bra idé. Om man tittar på skogsbränderna i somras, så måste man förstå att det behövs fler brandmän, som vi utbildas till. Vi tycker att det här är ologiskt. Nu kommer profilen på utbildningen att förändras, och vi kommer inte längre att utbildas till brandmän efter flytten då det blir ett mer teoretiskt program, säger Kristóf Pampuk.

Nyligen lämnades listan över till Mattias Askerson (M), som är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Framöver, 27 november, kommer även Kristóf Pampuk och ett par andra elever att träffa nämnden i hopp om att beslutet ska ändras.

– Vi har två mål med mötet, dels att utbildningen ska vara kvar på Bengtsgården, dels att profilen ska vara kvar som den är i dag och inte bli helt teoretisk, säger Pampuk som själv kommer att ha avslutat sin utbildning när flytten träder i kraft.

– Men jag tycker att det är viktigt att tänka på framtida kollegor. Det är därför jag gör det här, fortsätter han.

Enligt Mattias Askerson har beslutet lokaleffektiva orsaker. Då ytor står tomma i Kunskapens hus, och att avtalet med Bengtsgården löper ut 2020, föll det sig logiskt.

– Det här handlar inte om en nedläggning, som det framställs i protestlistan, utan det här handlar om en lokalflytt, säger Mattias Askerson.

Hur ser du på kritiken att den praktiska delen tas bort från utbildningen?

– Den stämmer inte, för inriktningen på programmet kommer att finnas kvar, men det kommer att ligga under barn- och fritidsprogrammet.

Kan utbildningen bli kvar i Rosersberg?

– Inte som det ser ut nu. Vi behöver se till att vi har ett effektivt lokalutnyttjande. Kommunens ekonomi är inte god, och när vi har utrymme kvar i Kunskapens hus så har förvaltningen gjort bedömningen att vi kan ha utbildningen i de lokalerna.

Cirka 150 elever berörs av beslutet.