– Ja, alla som säljer tobaksvaror ska enligt den nya lagen senast i oktober ansöka om tillstånd hos kommunen, säger Åsa Arozenius, tillståndshandläggare för alkohol och tobak i Sigtuna kommun.

Kommunen ska, efter att en ansökan kommit in, kontrollera de sökandes lämplighet genom att pröva ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst i brottsregister.

Enligt flera av Sigtunabygdens läsare förekommer försäljning av insmugglade cigaretter under disk i Märsta. I en av butikerna säljs även helt öppet utrustning för droganvändning.

Att utrustning som pipor, vågar, tablettpåsar och papper för cannabisrökning säljs öppet är tyvärr något som förekommer på flera platser i norra Storstockholm, enligt en tulltjänsteman. Han säger att det är provocerande, men inte olagligt.

Däremot hoppas myndigheterna nu på att den obeskattade, illegala cigarettförsäljningen ska bli svårare att genomföra då tillstånd krävs för tobaksförsäljning. Överträdelser av den nya lagen kommer att polisanmälas.

Det blir nu också tuffare straff – upp till sex års fängelse – för dem som säljer oskattade och insmugglade cigaretter.

Hur ska ni kontrollera att de som har tillstånd inte säljer cigaretter svart?

– Vårt tillsynsansvar kommer att fungera ungefär som för alkoholen som vi redan i dag har tillsyn för. Vi kommer exempelvis att låta personer som ser unga ut testköpa för att se om de som har tillstånd följer tobakslagen, säger Åsa Arozenius.

Än så länge har Sigtuna kommun bara fått in två ansökningar om tillstånd att sälja tobaksvaror.

– Men handlarna har fram till oktober på sig så det är inte så konstigt, att fler inte sökt än, säger Åsa Arozenius.

Problemet med insmugglade och oskattade cigaretter är stort, enligt både personal inom polisen och tullen. Handeln inbringar i dag, enligt en källa inom polisen, mer pengar än narkotikahandeln till många kriminella nätverk. Samtidigt är det betydligt mer riskfritt att handla med cigaretter, än med droger.

Enligt Svenska tobaksleverantörsföreningen kan staten 2018 ha förlorat hela 1,7–2 miljarder kronor på uteblivna skatteintäkter på grund av all oregistrerad tobak i Sverige.

– Det är på grund av krånglig lagstiftning som det har varit svårt att komma åt denna handel. Men det är viktigt att hålla borta ”fulcigaretterna” från gatorna även lokalt sett, eftersom det är något som många brottslingar lever på, säger Jonas Junered, kommunpolis i Sigtuna, om problemet.