Sankt Olofs ruin är en av tre kyrkoruiner i Sigtuna som berättar om stadens långa kyrkliga historia. Men i sommar får besökare vända vid ingången – ruinen har stängts av.

På järngrindarna vid ruinens två ingångar hänger låsta hänglås. För tillfället råder besöksförbud inne i kyrkoruinen från 1100-talet.

Bakgrunden till beslutet är att det vid flera tillfällen fallit ner ner stenar på upp till 20 centimeter inne i ruinen. Orsaken är att det 900 år gamla kalkbruket bryts ner av väder och vind varpå stenar lossnar.

Beslutet om besöksförbud har tagits av fastighetsägaren Sigtuna församling som är rädd för att besökare ska skadas. Församlingen har tidigare bland annat anlitat entreprenörer som har rensat ruinen från växtlighet.

Enligt vikarierande kyrkoherde, Maria Eckerdahl, är skötseln av Sankt Olof Sigtuna församlings ansvar. Arbetet med att säkra ruinen pågår. Men på grund av semestertiden kan problemen inte åtgärdas före sommaren.

Läs mer: Rasrisk och sly hotar ruiner