Idag har Sigtuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning två fältarbetare. Grundkostnaden för att etablera dem är 1,2 miljoner kronor. Men eftersom Sigtuna kommun satsar på trygghet ska ytterligare två fältarbetare anlitas, en kostnad på 800 000 kronor per år.

Rekryteringen är klar senare i april.

Förvaltningens fältarbetare jobbar brottsförebyggande och stödjande för ungdomar, enligt Lars Björling (SFS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi måste satsa på tryggheten före en konsthall med vikande besökssiffror.

I juni stänger Konsthall Märsta, ett beslut av regnbågskoalitionen som fått kritik av en del konstnärer och konstentusiaster.

– Jag har full respekt för dem som är besvikna över konsthallens nedläggning, men vi pratar om skattebetalarnas pengar. Kommunen har skulder på 1,5 miljarder. Allting måste inte vara hundra procent finansierat av Sigtuna kommun, säger Lars Björling.

Det finns olika sätt att finansiera en konsthall. Han välkomnar tanken på privata initiativ som att driva en konsthall i egen regi.

– Det är stora kommuner som brukar finansiera konsthallar kommunalt. Uppsala, Sveriges fjärde största stad, är ett exempel på en kommun som har en kommunalt finansierad konsthall. Andra mindre kommuner är innovativa, säger han.

När konsthallen avvecklas kommer det att finnas konst och utställningar på olika platser i kommunen. Konsthallens pedagogiska verksamhet fortsätter.

Läs också:

Fältarbetare ska stötta ungdomarna

Miljonsatsning för tryggheten

Då stänger konsthallen