Sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 mäter kommunen regelbundet bakgrundsstrålningen. Årets mätningar visar inga avvikelser.

– Den naturliga bakgrundsstrålningen i naturen, den som kommer från radioaktiva ämnen i jordmånen, kosmisk strålning och byggmaterial, brukar ligga på 0,04-0,30 µSv/h men varierar beroende på var i landet mätningen sker. När vi var ute i kommunen och mätte i förra veckan fick vi värden på 0,09- 0,16 µSv/h vilket alltså inte är avvikande på något vis, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Thomas Gadeborg i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.