Det visar Stockholmsenkäten där 24 000 ungdomar i länet svarat på frågor om sina tobaks-, alkohol- och narkotikavanor. Av dessa är det drygt 800 elever i Sigtuna kommun skolor som svarat.

För Sigtunas del visar enkätsvaren att 92 procent av eleverna i årskurs 9 inte använder någon form av narkotika, 90 procent nyttjar inte tobak och 66 procent drick aldrig alkohol. Förra gången undersökningen gjordes, 2016, svarade bland Sigtuna kommuns elever att 14 procent av eleverna att de rökte varje dag mot 7 procent i år. Andelen som uppger att de aldrig röker har ökat från 84 procent 2016 till 90 procent.

– Vi är på rätt väg. Sigtuna kommun har i mångt och mycket bättre siffror än vi haft någon gång, säger Marie Unander-Scharin, som är ansvarig för det förebyggande drogarbetet i kommunen, i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

Artikelbild

| STOCKHOLM 20161206 Tjej som röker. Ungdom och rökning. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet uppgav 21 procent av pojkarna och 24 procent av flickormna att de röker dagligen eller ibland.

När det gäller alkoholskonsumtionen ligger ungdomarna i Sigtuna kommun under snittet för Stockholms län.

– Något som dock är bekymmersamt är att allt fler föräldrar ger alkohol till framförallt sina döttrar. För två år sedan svarade 14 procent av tjejerna i årskurs två att de får alkohol av mamma eller pappa, i år är den siffran uppe på 28 procent, säger Marie Unander-Scharin i pressmeddelandet.

Narkotikaanvändadet ligger på ungefär samma nivå som tidigare. 92 procent av niorna och 78 procent av eleverna i årskurs två uppger att de aldrig använt någon form av narkotika.