Per 100 000 invånare blir det 68 anmälningar år 2016 i Sigtuna kommun. I den jämförelsen är Sigtuna på topp tre efter Upplands Väsby respektive Nynäshamn, sedan följer Stockholm och Södertälje på plats fyra och fem.

När det gäller antalet anmälda våldtäkter ligger Sigtuna kommun på nionde plats bland 26 kommuner i Stockholms län år 2016.

I fjol anmäldes 31 fall av våldtäkter inklusive grova våldtäkter i Sigtuna kommun, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Det innebär att Sigtuna är på plats nio i länet när det gäller antalet anmälda våldtäktsbrott.

Det är en minskning med 16 anmälningar jämfört med år 2015. I 12 av de 31 fallen är det barn under 15 år som blivit utsatta, i fyra av fallen barn 15-17 år, och i 15 fall personer över 18 år.

Stockholm har det största antalet anmälningar i länet med 605 anmälda våldtäktsbrott, Södertälje följer sedan med 59, och Huddinge 53. Nykvarn och Vaxholm har endast en anmälning vardera.

Monica Landergård, Brås pressekreterare, betonar dock att statistiken beskriver inte brottsligheten.

– Enligt Brås nationella trygghetsundersökning är mörkertalet ganska stort. Det är inte många som anmäler våldtäkt, säger Monica Landergård.

I Sigtuna kommun kan utsatta få hjälp av Kvinnojouren Sigtuna, en av de äldsta kvinnojourer i landet, som har funnits i 35 år.

– Den startades då man ansåg att behovet av skydd för kvinnor utsatta för våld var stort, säger Selma Koso, verksamhetsledare på Kvinnojouren Sigtuna.

I år har Kvinnojouren även startat en ungdomsjour som syftar till att skapa en trygg plattform för ungdomar i Sigtuna kommun. Den arbetar förebyggande gällande våld och arbetar med ungdomsfrågor under kvinnojourens ledning.

Kvinno- och ungdomsjouren har två heltidsanställda samt 13 volontärer som hjälps åt med att ha stödsamtal, enskilt och i grupp, samt vägledning. Här gäller tystnadslöfte och den som kontaktar jouren får vara anonym.

Jouren har ett nära samarbete med kommunens socialtjänst för de fall då den stödsökande personen vill ha stöd av myndigheter. Det är de först med i Sverige.

Under kvällar och helger finns en jourtelefon som bemannas av volontärer.

Kvinnojouren har kunnat hjälpa 74 kvinnor, sju män, samt 17 barn och unga under år 2017. 15 kvinnor och 27 barn fick hjälp med skyddade boenden.

– Näst intill alla vi möter har varit utsatta för våld i nära relationer har även varit utsatta för sexuellt våld, säger Marie Unander-Scharin, kvinnojourens ordförande.

Med tanke på problematiken med sexualbrott i samhället önskar kvinnojouren att fler vågar se och inte blundar för problematiken.

– Vi önskar att fler vågar fråga en närstående, och att fler utsatta ska våga ta steget till en förändring, säger Selma Koso.