Olov Holst (M) ger hårda bud: regnbågskoalitionen håller hårt i budgeten.

– Ansvaret för ekonomin och tryggheten är vår viktigaste uppgift, säger kommunalrådet Olov Holst.

De senaste månaderna har Sigtunabygden skrivit mycket om kostnadsbesparingar i kommunen, till exempel bantas sommarjobbsgarantin för gymnasieelever, äldreriksdagen får en "light"-version, Destination Sigtuna får en miljon kronor mindre i bidrag, Konsthall Märsta läggs ned för att ge plats till en träffpunkt för seniorer.

Olov Holst (M) berättar att effektiviseringarna i de flesta fall har föreslagits av förvaltningarna själva, något som politikerna senare behövde ta ställning till. Förvaltningscheferna gjorde bedömningar vilka verksamheter eller satsningar man kan ta bort, eller omprioritera.

– I budgetprocessen inför 2018 krävdes att vi effektiviserade verksamheterna med 80 miljoner kronor. Det var utgångsvärdet baserat på prognosen på skatteintäkter och kostnader. Vi var tvungna att effektivisera, säger Olov Holst.

80 miljoner kronor måste sparas. Det är mycket pengar, och det är smärtsamt att behöva prioritera om, menar han.

Lagstadgade verksamheter kan inte tas bort, därför är det de icke lagstadgade verksamheterna som måste nedprioriteras.

Kommunens ekonomiska problem har pågått länge, enligt honom.

– Det totala underskottet under de 15 åren med socialdemokratiskt styre är 400 miljoner kronor. Kommunen fick inte ihop det med skatteintäkter och statsbidrag, därför såldes mark.

Ändå har Sigtuna kommun ett stort lånebehov. Idag har kommunen sammanlagt 1,5 miljarder kronor i skulder, men behöver antagligen låna ytterligare minst en miljard kronor de kommande två-tre åren.

– Pengarna från markförsäljning gick i princip till att betala lärarlöner. Men nu måste vi bygga nya skolor för de som flyttar in, säger Holst.

På det här sättet har man undergrävt ekonomin. Det kommer att ta tre-fem år för att få ekonomin i balans, förutsatt att kommunen håller igen på kostnaderna, är Olov Holsts bedömning.

– Trots att vi måste effektivisera verksamheterna med 80 miljoner får faktiskt alla nämnder utom kultur- och fritidsnämnden mer pengar 2018. Effektiviseringen består i att nämnderna totalt begärde utökad budget med 120 miljoner men fick bara 40 miljoner.

Nu satsas det stort på en utvecklingsenhet, 2,8 miljoner kronor, för att se över och effektivisera verksamheterna, något som inte gjorts på 15-20 år, enligt honom.

Satsningen på ökad trygghet för kommuninvånarna får också en stor budget på 20 miljoner kronor.