Sigtuna kommuns regnbågsallians drar i bromsen när det gäller kommunens ekonomi under 2018. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade man om en rad sparåtgärder som slutgiltigt ska beslutas av fullmäktige.

Bland annat minskas budgeten för oförutsedda utgifter och lönepotten för riktade lönesatsningar med 3 miljoner kronor vardera. Barn- och utbildningsnämnden ska spara 2,5 miljoner kronor, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska skära ned 1 miljon och äldre- och omsorgsnämnden ska spara 1,5 miljoner.

Den utvecklingsenhet som Sigtuna kommun nyligen tillsatte för att se över kommunens ekonomi har vid en genomgång föreslagit besparingarna inom kommunen. Bland annat vakanshållning av administrativa tjänster inom kommunen och en minskning av kurs- och konferenskostnaderna med 25 procent under året.

Regnbågskoalitionens ledamöter i kommunstyrelsen samt SD röstade ja till förslagen. S röstade nej.