Förra året hade 244 fordonsägare i Sigtuna kommun skulder till kronofogden på sammanlagt drygt 2,4 miljoner kronor - i genomsnitt nästan 10 000 kronor per person.

Både antalet personer och totalsumman är lägre än 2016. Minskningen är enligt ett pressmeddelande från Visma sju procent när det gäller antalet gäldenärer och åtta procent när det gäller den sammanlagda skulden.

Som fordonsrelaterade skulder räknas bland annat obetalda p-böter, fordonsskatt och trängselavgifter.