Som Sigtunabygden kunde rapportera tidigare under torsdagen så har Sigtuna kommun flest brottsutsatta personer per invånare i Stockholms polisregion. Detta enligt de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för de senaste två åren.

Sigtuna är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (32,1 %), medan Nykvarn har minst andel utsatta (18,8 %) i länet.

En större andel av befolkningen i Stockholms län och Sigtuna kommun uppger att de utsatts för brott, än i övriga landet.

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Stockholm en större andel utsatta jämfört med hela landet, sa Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Men tittar man enbart på siffran för 2018 så har antalet brott mot personer för första gången på flera år minskat i Sigtuna kommun.

Thomas Mileborn, trygghet- och säkerhetschef på Sigtuna kommun, tror inte att det är en tillfällig minsking.

– Det vi kan se i den senaste statistiken är att andelen anmälda brott mot person faktiskt gått ner kraftigt och är den lägsta siffra som Sigtuna kommun haft på många, många år. Vi har under lång tid haft en oacceptabelt hög andel anmälda brott mot person och har det fortfarande, men vi ser att det går åt rätt håll.

Han anser att Sigtuna kommun aldrig har arbetat så fokuserat som nu med brottsförebyggande satsningar.

– Vi har byggt upp ett bra och nära samarbete med polisen. Satsningarna och samarbetena kommer att ge resultat och målsättningen är att vi ska bli en av de säkraste och tryggaste kommunerna i Sverige, säger Thomas Mileborn.