En anställd är misstänkt för att ha utsatt kollegor för kränkningar och ovälkomna närmanden. Enligt en utredning har ofredanden inträffat vid ett flertal tillfällen och riktats mot olika kvinnor.

En chef anmälde därmed den berörda anställda för prövning i personalansvarsnämnden. Denne föreslog även en polisanmälan.

Det råder nolltolerans mot alla slag av trakasserier på myndigheten, därför ser nämnden mycket allvarligt på personens beteende. Nämnden låter dock honom få behålla sin tjänst.

Nämnden finner att det finns skälig misstanke om att personen har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande, och då finns det det skäl att anta att brottet vid en fällande dom kommer att leda till annan påföljd än böter.