Från och med läsåret 2019/2020 får Sigtuna kommun 840 000 kronor i bidrag från Statens kulturråd. Det är genom projektet "Skapande skola" som kulturrådet sedan 2008 delar ut bidraget till kommuner och enskilda friskolor – för att stärka banden mellan skolorna och det professionella kulturlivet. I ett pressmeddelande kallar Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, bidraget för "ett välbehövligt tillskott" och menar att pengarna ska ge ökad kunskap inom framför allt läsning och historia.