Sigtunas kommunpolitiker har tidigare beslutat att det ska vara möjligt att uppföra en byggnad i två våningar på grusplanen – den plats där det tidigare låg ett båtvarv.

Byggnaden ska enligt kommunens riktlinjer bli högst 5,5 meter hög och 430 kvadratmeter stor.

Den kommer att kunna innehålla exempelvis kulturell verksamhet som utställningslokaler, samlingslokal, restaurang och servicefunktion för båtgäster. Även handel kan bli möjlig i lokalerna.

Här, vid hamnplanen, är det enligt beslutet också möjligt att anlägga ett torg med intilliggande parkeringsplatser. På torget kan det gå att ha exempelvis torghandel, musik- och teaterframträdanden.

Men exakt vad för verksamhet som ska finnas på platsen är inte beslutat än. Därför bjuder nu kommunen via sin webbsajt in alla invånare med flera att svara på en rådgivande enkät. Frågorna i enkäten handlar om vad kommunens invånare tycker ska hända på platsen, vad byggnaden ska innehålla och hur det nya torget ska se ut.