I Lärarförbundet rankning, som släpptes i början av november, tappade Sigtuna kommun 64 placeringar och var på plats 241 av Sverige 290 kommuner. Sammantaget innebar det att kommunen, enligt Lärarförbundet, har näst sämst skola i länet efter Nynäshamn.

– Deras rankning hade siffror från 2017. Nu har vi fått nya siffror, och de pekar rakt framåt och uppåt. Vi bedömer att vi har gjort kraftigt förbättrade resultat om man jämför våren 2018 med våren 2017, säger Pernilla Bergqvist (L) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun.

Den nya rankningen som Bergqvist syftar på kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som nyligen släppte sin studie. Deras statistik bygger på uppgifter för hela läsåret 2017/18 och använder betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 samt kostnader och personal som måttstock. Lärarförbundets rankning baserades på 13 olika kriterier och tog inte hänsyn till enskilda skolor eller lärare, utan utgick från hur kommunerna har satsat på skolfrågor.

På SKL:s sammanlagda rankning placerar sig Sigtuna kommun på 47:e plats, om man tittar på sammanvägt resultat i grundskolan för kommunala skolor. Det är en rejäl förbättring med 109 placeringar från fjolårets resultat som var en 156:e plats.

– Jag är oerhört stolt och glad över alla som arbetar väldigt hårt för att nå målet att Sigtuna kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner, alla elever som går ur årskurs nio ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen och ha behörighet till gymnasieskolan. Med vårt lokala skolutvecklingsprogram har vi en tydlig riktning med en långsiktig satsning på ökade kunskapsnivåer, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens, säger Pernilla Bergqvist.

Susana Olsson Casas är förvaltningschef i Sigtuna kommun.

– Läsåret 2017/2018 har präglats av att vi infört ett systematiskt kvalitetsarbete, och våra elevers resultat visar tydligt att vi blivit bättre på att följa upp och se var det behövs mer insatser och resurser så att varje led i vår verksamhet kan ge förutsättningar för våra barn och elever att utvecklas med rätt utmaning och stöd i undervisningen, säger hon.

LÄS MER:Försämrad skola i Sigtuna