Det är nyhetsbyrån Siren som tagit del av färsk statistik från Naturvårdsverket över de utbetalningar av bidrag för inköp av elcykel. Det statliga bidraget infördes 1 februari i år för eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning. Bidraget är på 25 procent av priset inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.Den 1 februari infördes det statliga bidraget för eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning. Sedan i juni går det också att söka bidrag för eldriven utombordsmotor. Bidraget är på 25 procent av priset inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.

I Sigtuna kommun hade i mitten av augusti statsbidraget betalats ut till 79 köpare, vilket motsvarar 1,7 utbetalning per 1 000 invånare. Det gör Sigtuna till den kommun i Stockholms län som har lägst andel utbetalningar av statsbidraget i relation till befolkningen.

Genomsnittet för Stockholms län är 3,9 utbelaningar per 1 000 invånare.