Till grund för rankingen ligger en enkät som gått ut till landets samtliga kommuner samt uppgifter från Myndigheten från Kulturanalys om hur mycket pengar varje kommun lägger på kultur utifrån invånarantal.

Sigtuna kommun får totalt 1 731 rankingpoäng vilket placerar kommunen på plats tre nationellt, enbart Skellefteå och Göteborgs kommun klassas som bättre konstkommuner.

Av rankingen och Sigtuna kommuns enkätsvar framgår bland annat att kommunen satsar 1 309 kronor per invånare på konst. Andra delar som lyfts fram i svaren är att Sigtuna kommun garanterar den konstnärliga friheten för verksamma konstnärer i kommunen, att konstnärer erbjuds stipendier och att elever erbjuds kulturskola inom bild och form.

Under 2016 var kommunens budget för konstnärliga gestaltningar 450 000 kronor. Sigtuna kommun driver två utställningsplatser i egen regi, Konsthall Märsta och Sigtuna museum. Man medfinansierar även tre utställningsarrangörer, Märsta kulturförenig, Sigtuna kulturförening och Wenngarn, vilket anses vara många sett till jämförbara kommuner.