På 60-talet räknade Sigtuna kommun med att varje hushåll i Valsta skulle ha bil. Stora ytor togs i anspråk för att bygga parkeringsdäck. Verkligheten ser annorlunda ut idag. Det finns betydligt färre bilar i Valsta än vad man räknade med en gång. Samtidigt växer kommunen och det behövs nya bostäder. För att möta bostadsbristen vill nu Sigtunahem bygga lägenheter ovanpå på flera parkeringsdäck.

På Magnegatan vill bostadsbolaget bygga 60 nya bostäder. Ett av husen ska byggas ovanpå ett parkeringhsdäck. Tanken är att blanda bostadstyper. Det blir lägenheter och radhus. Syftet är att uppnå ett socialt blandat bostadsområde där olika grupper har möjlighet att leva och bo i samma kvarter, skriver tjänstemännen i förlaget. Sigtunahem vill placera radhusen vid ett befintligt gång- och cykelstråk som löper genom bostadsområdet.

På Frejgatan vill Sigtunahem bygga bostäder ovanpå två parkeringsdäck. Det kan även bli frågan om att bygga fler bostäder bredvid dessa. Hur många lägenheter det rör sig om är i dagsläget oklart.