Orsaken är den besvärliga bostadssituationen i Stockholmsområdet – vilket gör att allt fler väljer att ställa sig i Sigtunahems kösystem.

2010 var genomsnittstiden tre år för att få ett förstahandskontrakt för någon av bolagets omkring 4 700 hyresrätter i Sigtuna kommun. Under 2018 var den siffran tolv år.

En höjning med hela 300 procent.

Förra året förmedlades 585 lägenheter av Sigtunahem, en siffra som i princip varit konstant de senaste åren.

– Det är allt fler som behöver bostad, och det byggs inte i samma takt som det flyttar in till kommunen, säger Maria Lundqvist som även har märkt av trycket på Sigtunahems kontor i Märsta:

– Det är många per dag som kommer in till oss som inte har någon bostad eller vill byta bostad, och som inte har så många köpoäng. Tyvärr kan man inte hjälpa alla, utan det är kötiden eller köpoängen som räknas, fortsätter kundservice- och uthyrningschefen.

Under samma tidsspann har även antalet personer som står i kön ökat till 57 507 personer, en kö som vem som helst över 16 år får stå i kostnadsfritt. 2011 stod cirka 13 000 personer i Sigtunahems bostadskö.

– Den ökar hela tiden, säger Maria Lundqvist.

Ser du någon lösning?

– Det beror på hur det blir med byggtakten. Det är alltid långa beslut för att få igenom nybyggnationer. Så det tar flera år. Om det blir enklare att bygga och att det går snabbare att få igenom så kan kötiden sänkas, men som det ser ut just nu så ser vi inte det. Men jag vet att det ses över på regeringsnivå.

Den lägenhetstyp som har kortast kötid är nyproduktion. Där är den genomsnittliga kötiden fyra år. Under 2018 förmedlades inga nyproducerade lägenheter, men senare det här året kommer 120 lägenheter att bli tillgängliga för inflyttning. Det handlar om 69 lägenheter i kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar och 51 lägenheter i Kulturtorget i Märsta centrum.

– Vi har redan skrivit flera kontrakt på dem, så det rullar på fram till inflytt, säger Maria Lundqvist.

Anledningen till att de ofta får kortare kötid beror på att avgiften är högre, 2 322 kronor per kvadratmeter och år jämfört med genomsnittshyran på 1 270 kronor (2018).

– Det gör ofta att det blir kortare kötid, säger Maria Lundqvist.

Vilka lägenheter är mest populära?

– Det är framförallt treor som flest vill bo i. Sedan kommer tvåor.