Simhallen i Sigtuna fritidscenter var planerad att öppna i augusti men öppningen är nu framflyttad till oktober.

Simhallen stängdes i februari 2016 för totalrenovering, ett arbete som kommunen har avsatt 50 miljoner kronor för. Den planerade åtgärden omfattar rivning och återuppbyggnad av hela betongkonstruktionen, nya ytskikt och ny reningsanläggning.

– Man tog bort hela bassängdelen, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Själva byggnaden är byggd på 1930-talet, vilket betyder att man måste gjuta betongen på plats. Men det har varit så kallt att man inte kunnat göra det, förklarar Lars Björling om varför öppningen är framflyttad.

Han berättar att en trappa upp finns en sporthall där man kan spela bland annat tennis, handboll och innebandy. En fritidsgård för ungdomar som är 13–19 år gamla finns också sedan mars 2017. Sporthallen och fritidsgården fungerar som vanligt under simhallens byggtid.

Läs också:

Ny fritidsgård i Sigtuna

Bad rustas för 50 miljoner