Sigtuna kommun beslutade att införa mångkulturella lovdagar 2004. Två år senare trädde beslutet i kraft. Sigtuna kommun tog hänsyn till högtiderna ortodoxa långfredagen, Newroz och Ramadans avslutningsfest.

Över tio år senare togs lovdagar för dessa högtider dock bort för grundskolorna med anledning att studiedagar och lovdagar inte ska planeras med hänsyn till vissa mångkulturella högtider, enligt Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, BUN, i en tidigare intervju med tidningen.

Beslutet togs våren 2017 och gäller från hösten 2018.

Det gällde dock inte Arlandagymnasiet.

Mattias Askerson (M), som nyligen blev utbildnings- och marknadsnämndens ordförande, har drivit frågan. Han vill följa BUN:s spår.

– Risken hade blivit, om vi fortsatt på samma sätt, att gymnasieeleverna hade haft påsklov när grundskoleeleverna gick i skolan och vice versa på grund av det upplägget. Vi vill göra det enkelt för familjer med barn i olika åldrar, säger Mattias Askerson.

Han betonar dock att det finns en möjlighet för rektorn att bevilja ledighet om det så önskas.

Beslutet för Arlandagymnasiet kommer att träda i kraft från och med hösten 2018.