Det är Arlandagymnasiet och Arlanda komvux som kan få inpasseringssystemet. Båda skolorna ligger i Kunskapens hus i Märsta, där även offentlig verksamhet pågår. Bland annat finns Kulturumteatern i samma byggnad.

Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens senaste sammanträde beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att "utreda införandet av spärrar (så kallade ”speedgates”) innanför huvudentrén till Kunskapens hus i syfte att öka tryggheten genom att begränsa tillträdet för obehöriga till Arlandagymnasiet och Arlanda Komvux."

Initiativet till att starta en utredning kommer från nämndens ordförande Mattias Askerson (M).

– Vi vet att det rör sig mycket folk i skollokalerna som inte är behöriga att vara där. Det här kan vara ett sätt att öka tryggheten och studieron för eleverna, säger han.

Förvaltningen anser att den bästa lösningen är ett system med spärrar och passerkort, men anser att frågan behöver utredas vidare.

"Innanför Kunskapens hus huvudentré (foajén) kan spärrar av samma typ som återfinns i tunnelbanan installeras. Bärare av giltigt passerkort kan efter uppvisande passera spärren enskilt", skriver man i det beslutsunderlag som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun nu ställt sig bakom att utreda vidare.

I Kunskapens hus har man de senaste åren arbetat med att öka tryggheten. Antalet tillgängliga passager för tillträde till byggnaden har då minskats.

Ett liknande system med spärrar finns sedan tidigare på en skola i Upplands Väsby.