Under en längre period har en del socialdemokrater hört av sig till tidningen om mobbning och kränkningar inom partiet, framför allt via sociala medier.

I maj 2018 fick Valsta/Steninge socialdemokratiska förening nog. De skrev till den centrala partiledningen, till partisekreteraren Lena Rådström Baastad, med klagomål om David Lundqvists kränkningar.

I brevet berättar föreningen om hur David Lundqvist i en facebookgrupp liknat dem vid en sekt som motarbetar S i Sigtuna kommun.

Valsta/Steninge socialdemokratiska förening har 77 medlemmar. Valsta och Steninge är det starkaste S-området i kommunen. Det förtjänar respekt, menar de.

Fler kränkande inlägg har gjorts av revisorn, enligt föreningen - något som påpekats för arbetarpartiets styrelse. Men det har inte skett någon förändring. Påhoppen från David Lundqvist fortsätter, enligt dem.

David Lundqvist svarar så här om kränkningarna:

– Vilka känner sig kränkta? Ingen är kränkt, om man inte vågar säga det direkt till mig.

Nu återkommer socialdemokraterna till tidningen, med oro kring en skrift som David Lundqvist nyligen skrivit, "Sugen på makten: En skrift om Olov Holst." Skriften berättar dels om det moderata kommunalrådet Olov Holsts politiska engagemang, men även egna spekulationer och egna kritiska slutsatser mot Olov Holst.

David Lundqvists skrift får stöd av en del s-medlemmar. Men det är också en del som tycker att Davids agerade är "fullkomligt orimligt", ingenting som en kommunrevisor bör ägna sig åt.

Lars-Erik Kalles (S) är före detta Rosersbergare som fortfarande engagerar sig i den lokala politiken. Han har varit stadsrevisor i Stockholm.

– Som kommunrevisor ska man vara opartisk och fokusera på sakfrågor. Man ska inte agera partipolitiskt, säger han.

Han ifrågasätter hur S-ledningen i Sigtuna accepterar hans beteende.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) berättar att partiet inte står bakom Davids skrift.

– Den är författad av en enskild person och är inget som kommer från det socialdemokratiska partiet, utan är ett uttryck för personens egna åsikter.

David Lundqvist ser S-reaktionen så här:

– S tar inte avstånd. S konstaterar bara att man inte står bakom den, i meningen att man inte på något sätt varit involverad i dess tillkomst.

Han berättar att hans syfte med skriften är att "syna Olov Holst i hans politiska sömmar”.

Varför är du emot just Olov Holst?

– Därför att han är så hatisk mot oss socialdemokrater.

En socialdemokrat som inte vill utge sitt namn av rädsla för kränkningar inom partiet säger så här:

– Davids agerande är tragiskt och jag skäms för att tillhöra ett parti som tillåter honom, och andra, att fortsätta sin hetsjakt på politiker år ut och år in. Det är inte förenligt med de värderingar som socialdemokraterna säger sig stå för. Hans initiativ kan slå tillbaka då det mycket väl kan starta ett riktigt rosornas krig i kommunen.

Olov Holst (M) vill inte bemöta skriften då "skriften är fylld med osanningar", menar han.

– Vi vill ha en valrörelse som handlar om politik, inte om smutskastning.