PRO Märsta har arrangerat seniordansen i många år. Men från januari 2018 är det slut med dansen.

– Antalet deltagare har minskat kraftigt, säger Ulrik Wallström, PRO:s ordförande i Märsta.

I höstas var det åtta träffar och det kom endast ett 30-tal personer varje gång.

– Det är mycket pengar i förlust. Man betalar för både lokalhyra och orkester. Kostnaderna blir delade på så pass få personer.

PRO har försökt rädda aktiviteten genom att försöka hitta en kompromiss – dans utan levande musik – men förslaget gick inte hem.

Ingvar Westlin är en av seniorerna som tycker att det är tråkigt att dansen har upphört.

– Det blev tomt, och kroppen tycker inte om det, för den får ju inte längre den motionen. Jag önskar att någon stor förening skulle vilja ta över så att vi fick igång det igen, säger Ingvar Westlin, som har varit på de flesta danserna under sju år.