Han hade inte anmält cigaretterna till tullbehandling, och frågan i målet var om han haft uppsåt till brott. Kravet på uppsåt innebär att gärningsmannen går fri från ansvar om denne är okunnig eller har en felaktig uppfattning om förbud och bestämmelser.

Mannen har uppgett att han skulle sälja cigaretterna inom EU. Mot denna bakgrund anses utrett att han haft en misstanke om att införselregler skulle gälla för cigaretterna.

Han döms för tullbrott. Påföljden blir tre månaders fängelse.

Eftersom han är rysk medborgare och saknar anknytning till Sverige går det inte att verkställa en kombinationspåföljd – där ett kortare fängelsestraff byts ut mot villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Läs även: Försökte smuggla in 37 000 cigaretter

Läs även: Cigarettsmuggling gav fängelse

Läs även: Greps med resväska packad med cigaretter