I ett rum för fiskförvaring konstaterade livsmedelsinspektören ingrodd smuts på bland annat väggar och dörrhandtag. På en trasig ismaskin i samma rum syntes mögeltillväxt. I ett annat rum fanns matspill på kryddhinkar och backar och inplastningsmaskiner som stod där hade ingrodd smuts och matspill.

Vi kontrollen noterades även att arbetssättet för märkning av bäst före-datum var bristfällig. Enligt protokollet från inspektionen fanns det risk att livsmedel märktes med längre hållbarhet än vad ursprungsmärkningen gör gällande, eftersom färskvaror försågs med nytt bäst före-datum när originalförpackningen brutits tidigare.

Enligt personal i butiken var ostar som delats och förpackats om i butiken försedda med etiketter som visade för lång hållbarhetstid, tio dagar i stället för sju.

På andra etiketter till färskvaror som såldes i butiken var inte samtliga ingredienser med.

Vid en annan kontroll, på ett kafé i Sigtuna kommun, konstaterade inspektören från Sigtuna kommun att den kyl där färdiga smörgåsar förvarades höll 15 grader. Smörgåsar som förvarats där sedan dagen innan kastades vid kontrollen. Övriga smörgåsar flyttades över till en annan kyl med rätt temperatur. Även där var städningen bristfällig, framför allt på golvet under arbetsbänkarna.

På båda ställena kommer Sigtuna kommun genomföra uppföljande kontroller.