Banarbetet har förlängts och väntas pågå fram till 19 augusti på grund av beläggningsproblem.

Swedavia beklagar bullret men meddelar att åtgärderna är nödvändiga för att underhålla flygplatsens infrastruktur och att de följer gällande miljötillstånd.

Var kan boende vända sig för klagomål?

– I första hand till flygplatsen via formulär på vår hemsida, säger Alexandra Maritz på Swedavias pressjour.

Boende norrut, i Herresta och Vibo och söderut om landningsbana 3, mot Upplands Väsby, drabbas värst av bullret. Valet av bana för start och landning är beroende av vindriktning och senaste tiden har övervägande kraftiga nordliga vindar påverkat valet av inflygningar.