Förutom två anhörigkonsulenter med fokus på anhöriga till äldre personer har Sigtuna kommun nu även en ny anhörigkonsulent som ger stöd till föräldrar vars barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

NPF är ett samlingsbegrepp för ett antal diagnoser såsom ADHD, aspergers och tourettes syndrom, samt autismspektrumtillstånd.

– Jag finns för att stötta, ge råd, och få anhöriga att prata av sig, säger anhörigkonsulenten Jessica Tillström.

Hon berättar att i andra kommuner finns en begränsning på antal träffar med en anhörigkonsulent, till exempel max tio gånger, men i Sigtuna kommun finns ingen sådan begränsning.

Läs mer:

Unik stödgrupp utökas