Sammanlagt 1 000 personer i hela landet jobbar på tul­lens brottsbekämpande del, varav cirka 500 står vid gränsen och gör fysiska kontroller. 40 av dem finns på Arlanda. Varje dag kommer cirka 150 000 försändelser, 30 000 passagerare och lika många utresande.

– Vi har blivit färre de sista tio åren, så det är på smärtnivån nu. Det är frustrerande, säger Pål Stålfors, Tullens biträdande chef för gränsskyddsenheten i Stockholm.

Narkotikasmugglingen i Sverige har enligt honom ökat explosionsartat. Främst i Skåne har tullen beslagtagit de största kvantiterna av narkotika. Via Öresundsbron kommer många bilar in direkt från olika EU-länder varje dag, och även lastbilar kan gömma stora mängder narkotika.

Artikelbild

| Kat

– Men om man tittar på antalet beslag så är det flest på Arlanda flygplats, säger Pål Stålfors.

Orsaken till ökningen är ökad narkotikakonsumtion i samhället.

Alla typer av droger beslagtas på Arlanda. Nya droger och missbrukssubstanser upptäcks oftast först i postflödet.

De tre vanligaste preparaten som smugglas – antingen via försändelse eller passagerare – är tramadol, cannabis och amfetamin. Doping, kat och ecstasy är också vanligt.

Artikelbild

| Missbruket av tramadol har ökat lavinartat bland ungdomar.

– Missbruket av tramadol har ökat lavinartat bland ungdomar.

I fjol beslagtogs 750 000 tabletter tramadol på Arlanda, det vill säga 2 000 om dagen. En större del hittades i resväskor. Ett rekord var ett fall med 123 000 tabletter i tre smockfulla resväskor.

Artikelbild

| Sammanlagt 1000 personer i hela landet jobbar på tullens brottsbekämpande del. 40 av dem finns på Arlanda.

Det är också vanligt att smuggla in kat, en buske som växer i Östafrika, via flyget. Kat är lagligt på Afrikas horn, men definitivt inte i Sverige.

– Kat är en färskvara. Anledningen till att man tar in det genom flyget eller försändelser är för att det snabbt ska komma hit. Om man skickar den via container kommer det att ta lång tid, då har växten ruttnat, säger Pål Stålfors.

Artikelbild

| Tullens handläggare Stefan Jansson Forsgård med Pål Stålfors, biträdande chef för gränsskyddsenheten i Stockholm.

Ett normalt beslag via försändelse är 4–8 kilo, med resväska 15–35 kilo.

Många som har blivit dömda för smuggling av kat brukar förneka smugglingen.

De förklarar att de inte visste att det är olagligt, men Pål Stålfors tvivlar på detta.

Varför vågar man smuggla in narkotika?

– Man chansar. Tulltjänstemännen är få. Vi hinner inte titta på alla resväskor och försändelser som kommer.

De 40 anställda som kontrollerar resväskor och försändelser på Arlanda har hjälp av sökhundar, tekniska hjälpmedel, röntgenapparater och underrättelser, och samarbetar med andra myndigheter i såväl Sverige som utomlands.

De anställda har kunskap och mångårig erfarenhet, och måste också använda magkänslan när de väljer vilka passagerare eller försändelser som ska stoppas.

– Tekniska hjälpmedel och hundar i all ära – men den enskilda tulltjänstemannens kunskap, erfarenhet och intuition är vår främsta tillgång.

Vid hamnarna kan det även finnas mobila röntgenbussar som kan röntga en hel tågvagn, lastbil eller container. Röntgenbussarna kan åka var som helst, men tul­len har endast tre stycken sådana.

Pål Stålfors berättar att historiskt sett har narkotikabrott haft höga straff i Sverige. Men straffnivån sänktes för drygt fem år sedan.

– Man kanske bedömde att straffet för narkotikadömda var för högt i relation till andra straffsatser.

Vad tycker du själv?

– Jag anser att straffen har blivit för låga för narkotikasmuggling.

Men han ser ändå något positivt.

– Tullverket fick i höstas 375 miljoner kronor extra över en treårsperiod som ska användas till ökad närvaro vid gränserna och fler tullkontroller.

Det är första gången på väldigt många år att vi gör en större nyrekrytering, säger Pål Stålfors.

Läs också:

Greps med 20 kilo tabletter

Ägare till HVB-hem dömd

Långt fängelsestraff för narkotikasmuggling

12 kilo tramadol i beslag