I drygt ett år har Valsta bibliotek varit stängt. Orsaker är flera, men framför allt beror det på dålig inomhusmiljö. Flera anställda har till exempel varit sjuka och fått symptom i luftvägarna och annat, enligt bibliotekschefen Mattias Nilsson.

– Det var flera stycken som blev sjukskrivna, och vissa drabbades hårdare än andra, säger Mattias Nilsson.

Tidningen har tidigare skrivit om att Valsta bibliotek drabbats av avloppslukt och läckage i taket, som både besökare och anställda har vittnat om.

– En del åtgärdsförslag har vidtagits, men vi känner oss inte trygga med att släppa in medarbetare ännu, säger Mattias Nilsson.

Provsvaret om det är säkert att öppna Valsta bibliotek eller inte kommer i mitten av mars, enligt Levon Der-Nercessian från Komfast, som har hand om Sigtuna kommuns fastigheter.

Komfast har anlitat ett företag som har undersökt lokalens inomhusmiljö sedan i februari.

Levon Der-Nercessian berättar att Sigtuna kommun har ett avtal som sträcker sig flera år med Valsta centrum, men det går att avbryta avtalet vid behov.

– Vi hyr av Valsta centrum, så om det finns fel så kan de reparera felet. De måste följa lagkraven för inomhusmiljön.

I väntan på att Valstabiblioteket öppnar har Sigtuna kommun börjat med en bokbuss, som varit öppen från september, men den stängde i december på grund av den kalla temperaturen.

– Det blev för kallt att jobba där. Vi hade två medarbetare som bemannade bokbussen tre dagar i veckan, säger Mattias Nilsson.

Just nu finns inga planer på att starta bokbussen igen. Däremot finns en pågående diskussion med Valstaskolan om hur man ska kunna lösa skolans behov av ett bibliotek.

Är det inte olagligt att ha Valstabiblioteket stängt?

– När det gäller folkbibliotek finns ett enda krav - att varje kommun ska ha ett folkbibliotek, det finns inga krav på lokala filialer.

Däremot ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek, enligt Skolinspektionen.

Läs mer:

Nya biblioteket är inte klart än

Avloppslukt på bibliotek

Valsta bibliotek stängs

Valsta bibliotek får nya lokaler